Dla kogo

Dla kogo

Terapię tańcem i ruchem stosuje się najczęściej w pracy z osobami cierpiącymi na:

 • nerwice, zaburzenia lękowe i depresyjne, zespół stresu pourazowego
  zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • choroby psychiczne (schizofrenia, depresja, choroba dwubiegunowa)
 • uzależnienia
 • ADHD
 • zaburzenia kontroli impulsów, zachowania agresywne
 • autyzm
 • upośledzenia
 • choroba Parkinsona, Alzheimera, SM
 • choroby onkologiczne
 • w procesie żałoby, w kryzysie, po traumatycznej stracie,

a także profilaktycznie, w celu rozwoju osobistego i poprawy jakości życia (w tym w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym).